Tuesday, June 4, 2013

සමාජ අන්තර්සඹඳතා වල අනාගතය : Future of Engagement # 1

ලෝකයේ සමාජ මාධ්‍ය සහ සමාජ ජාලවලින් අනාගතයේ ගොඩ නැගෙන ලෝකයට සිදුවන බලපෑම ගැන ගවුරවු මිශ්‍රා (Gaurav Mishra),  පැස්කල් බියුකල් (Pascal Beucler) සමග නිධි මුකිජා(Nidhi Makhijaයන විද්වතුන් කළ පර්යේශණයක වාර්ථාව තුලින් උපුටා ගන්නා මේ කරුණු අපට ඉතා වැදගත් බැවින් සිංහල භාෂාවට පරිවර්ථනය කර ඔබට ඉදිරිපත් කරමි.  මෙය මූණුපොතේ බෙදාගන්න , කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ගූගල් +1 කරන්න. අනාගත ලොකයේ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා ගමන් මග ගැන දැන ගැනීම ඉන් ඵල නොලා ගැනීමට අපට අත්‍යවශ්‍යය.


පරිවර්ථනය සහ දේශීයකරණය නිරංජන් මීගම්මන
Translation & Localization Niranjan  Meegammana
කෙටියෙන් කියන්නේ නම් සමාජ සංවර්ධනය පිළිබඳව අපට ඇතිවන ප්‍රභල අන්තර්ඥාණයන් අනාගතයට වටිනා පෙරදැක්මක් දක්වා සංශ්ලේෂණය කරගැනීමට අප නව ක්‍රමයක් සොයාගත යුතුය. අපගේ සමාජ සංවර්ධන ප්‍රවේශයයන් අන්තර්ජාලයේ වියුණු පදනම තුල පුද්ගලික, සමාජයීය මෙන්ම ව්‍යාපාරික සන්නාම හා  බැඳුණු ජනඑකතුවක් (crowdsource) නිර්මාණය කිරීමට හේතුවේ. එම සමාජ ජාලා හා ජනඑකතුවද, සමාජ දත්ත, සමාජ ජාලා පුරවැසිභාවයන් හා විවිධාකාර තොරතුරැ ලබාදෙන කථාවස්තූන් තුලින්ද අනාගත සමාජමය එකඟතාවයන් සහ අන්තර්ක්‍රියාවන් කෙරෙහි මහත්වූ බලපැමක් වනු ඇත. 

එම සමාජ සඹඳතා තුල පවතින අන්තර්සඹඳතා, සමාජමය අනතර්ක්‍රියා හා එවන් සඹඳතා ගොඩනැගෙන රටාවන් හඳුනා ගැනීම තුලින් අනාගත සමාජ ව්‍යුහයන්, අවශ්‍යතා හා නව රටාවන් අවබෝධ කරගැනීමට අපට හැකිවේ. වසරකට වඩා කතුවරුන් විසින් විවිධ වියුණු පදනම්, සමාජ ජාල හා සන්නාම වැඩසටහන් ගැන කළ අධ්‍යයනකින් අනතුරුව අනාගතයේ සමාජ අන්තර්ක්‍රියාවන්(future of engagement)සිදුවන මායිම් 10 ක් හඳුනාගන ඇත.


 1. අනාගතය ලෝකය ජනතාව අයිතිය:
It’s a People’s World :

අනාගත ලෝකය මෙහෙයවනු ලබන්නේ සමාජ ව්‍යවසායයකයින් හා සමාජය වෙනස්කරන්නන් (Entrepreneurs and changemakers) විසිනි. සමාගම් හෝ ආයතන විසින් නොවේ. මේ සඳහා ආධාර(crowdfunding) සහ එකතුවීපරිහභෝජනය (collaborative consumption) යන සංකල්ප හේතුවේ. එමනිසා සමාගම් සහ ආයතන තම පැවැත්ම හා දියුණුව උදෙසා සමාජ ව්‍යවසායයකයින් හා සමාජය වෙනස්කරන්නන්ගේ සමාජමය ක්‍රමවේද ඉගෙන ගැනීමත් සහ ඒවා තම සමාජ අන්තර්ක්‍රියා උත්සාහයන් (own engagement efforts) කෙරෙහි යොදාගත යුතුවේ. 

 2. අනාගත ලෝකය සමාජ අව්‍යශතා මත දුවයි
It’s a Purpose-led World:
සමාජ අන්තර්ක්‍රියාවන් හා පුරවැසියන්ගේ පොදු අවශ්‍යතා මත අනාගත ලෝකය හැඩ ගැසේ. එනම් බිම් මට්ටමේ සමාජ වෙනස්කම් ඇතිකරන සහ එකතුවී සමාජ නව්‍යකරණයන් සිදුකරන ව්‍යාපාරයන් (grass roots change movements,collaborative social innovation) සමාජයේ ඉදිරි ගමනට මූලික වේ.
එමනිසා සෑම ආයතනයක්ම ඉතා ඉක්මණින් තමන් කුමන කරුණක් අරභයා සමාජයේ පවතින්නේද යන බව එකතුවී නැවත නිර්වචනය කරගනිමින් (collaboratively redefine), සමාජ අවශ්‍යතා පෙරදැරි කරගත් ව්‍යාපාර පදනමක් හා අනාගත වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරගත යුතුය. (design  a purpose-inspired platforms and programs.)

 2. අනාගත ලෝක බැඳුම් රහිත ලෝකයකි:
it’s a Boundless World:
අන්තර්ජාලයේ සමාජ සඹඳතා හා අන්තර්ක්‍රියා නිසා ජනතාව තොරතුරු සඳහා සම්මත නාලිකාවන් කෙරෙහි අධික ලෙස (channel) බැඳී නොවතී. පෙරගමන් කරුවන් වන මාධ්‍ය ආයතන ඩිගිටල් නව්‍යකරණය තුලින් සම්ප්‍රේශිත මාධ්‍ය කතන්දරකරණය (transmedia storytelling), සමාජ ප්‍රතිකාරකරණය (social curation), සජීවී සමාජ අත්දැකීම් (social live experiences). ආයතන මේ නව පෙළගැස්ම උගත යුතු අතර නාලිකා මත බැඳී නොපවතින පදනම් සහ වැඩ සටහන් නිර්මාණය කල යුතුය. 

 3. එය සමාජමය ලෝකයකි:
It’s a Social World:

සමාජ සඹඳතා හා අන්තර්ක්‍රියා සමාජ තිරසාරභාවය (sustainability),සතුට සනීපය (wellness) හා දැනුම (learning) වැනි පොදු සමාජීය අවශ්‍යතාවන් මත සිදුවේ.  
මේ සඳහා ජනආධාර (crowdfunding), බිම්මට්ටමේ වෙනස්කම් සිදුකරන ව්‍යාපාර (grassroots change movements), එකතුවී සමාජ නව්‍යකරණය (collaborative social innovation) මෙන්ම ස්වකැමතැත්තෙන් ක්‍රියාකර ස්වකීය දියුණුවට හේතුවන හැසීරීම වෙනස්කරන ක්‍රීඩා (behavior change games) වල යෙදීමද , එකතුවී 
පරිභෝජනයද (Collaborative consumption) නව මායිම් වේ. 

මෙම පරිවර්ථනයේ දෙවන කොටස බලාපොරොත්තු වන්න.

මූලාශ්‍ර Source :
http://gauravonomics.com/future-engagement/

No comments:

Post a Comment