Sunday, January 21, 2018

උසස් පෙළ ICT ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

අපොස උසස්පෙළ සඳහා ගුරුවරුන් රැසක් සම්පාදනය කළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න. උත්සාහ කර බලන්න.

Download

O/L ICT, GIT, A/L ICT කෙටි ප්‍රශ්න 200 ක්

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ICT සමත් නොවී උසස් පෙළ ICT කරන අයට හා GIT සඳහා වැදගත් O/L ICT කෙටි ප්‍රශ්න 200 ක් උත්සාහ කර බලන්න. ICT කරන සෑම අයෙකුටම සුදුසුයි.

Download