Sunday, January 21, 2018

උසස් පෙළ ICT ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

අපොස උසස්පෙළ සඳහා ගුරුවරුන් රැසක් සම්පාදනය කළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න. උත්සාහ කර බලන්න.

Download

No comments:

Post a Comment